0.03
 
  Meniu

2% parama prieglaudai

Maloniai pašome Jūsų skirti 2% paramos gyvūnėlių globai :
Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyrius 
Įmonės kodas 145584265
K.Jankausko g. 23, Šiauliai 
a/s LT 047300 0100 0240 6748
Swedbank 73000
 
Ar galiu ir kaip skirti iki 2 procentų sumokėto pajamų mokesčio paramai?


Mielieji mūsų svetainės lankytojai, gal nusprendėte, jog verta Šiaulių gyvūnų globos namus paremti savuoju valstybės Jums disponuoti grąžinamu gyventojų pajamų mokesčiu?

Gyvūnai - žavūs, paslaptingi sutvėrimai. Be mūsų jie kartais būna tokie bejėgiai: nuskriausti, sužaloti, marinti badu, išmesti, išsigandę, liūdni...O mes norime, kad ir jie būtų saugūs, jei reikia – pagydyti. Pamaitinti šiltu maistu, pagirdyti, nuraminti, kad jiems būtų surasti mylintys nauji šeimininkai. Dėl to dažnai Gyvūnų globos namuose juos tenka laikyti po keletą mėnesių. Nei už tokios trukmės gyvūno laikymą, nei už vakcinas savivaldybės neįsipareigojusios mokėti.

Be to, reikia gelbėti benames kates – be sterilizavimo ir kastravimo populiacijos nesumažinsi. Bet savivaldybės ir šiuo požiūriu kurčios.

Mus visus gali sieti toks tikslas – rūpestis bei pagarba tarp mūsų gyvenantiems gyvūnams. Šv. Pranciškus visus gyvius mylėjo broliška meile. Jis prašydavo ūkininkų ypač gerai pašerti asilą ir jautį, kurie šventų Kalėdų naktį stovi arčiausiai Kūdikėlio prakartėlės ir savo kvapu jį šildo.

Dėkoju už Jūsų dosnumą ir gerą širdį, už Jūsų taip reikalingas aukas kaštoninėms, žalioms, pilkoms, geltonoms... akytėms, kvėpuojančioms nosytėms ir iškalbingai vizginamoms uodegytėms.

Su meile ir pagarba
Jūsų Birutė

Kokie 2% dedikavimo teisės tikslai ir nauda?
 
Kokie teisės pajamų mokestį mokantiems gyventojams savo nuožiūra dedikuoti iki 2 proc. sumokėto mokesčio sumos kaip paramą savo pasirinktai visuomenei labui dirbančiai ne pelno organizacijai arba biudžetinei įstaigai, tikslai ir nauda?

Tokia privilegija suteikta tam, kad:

  • piliečių visuomenė turėtų didesnę įtaką valstybės lėšų paskirstymui;
  • padidėtų asmens pasirinkimo laisvė;
  • piliečiai bręstų kaip pilietinės visuomenės nariai;
  • mokesčių mokėtojai taptų savotiškais rinkėjais, savo lėšomis balsuojančiais už, jų nuomone, svarbiausius visuomenės gerovei darbus;
  • stiprėtų susidomėjimas ne pelno organizacijų veikla, pagyvėtų tradicinė parama ir savanoriška veikla;
  • visuomenėje bręstų bendradarbiavimo dvasia.

 
 
   
Prisijungę (206)
,0.0021,0.0012,0.0015,0.0016 ( + 0.0064) 0.060.21 (+ 0.15)