0.01
 
  Meniu

Mūsų istorija

Iš Lietuvos gyvūnų globos istorijos

Šviesioms pasaulio ir Lietuvos asmenybėms nuo seno rūpėjo gyvūnų, mūsų mažųjų draugų, gerovė. Seniausiai gyvūnais besirūpinanti pasaulio organizacija buvo įkurta Anglijoje – 1824 metais. Ji pavadinta Karališkąja gyvūnų globos draugija. Vėliau imta steigti daugiau panašių draugijų, susispietusių po Pasaulinės gyvūnų globos draugijos (WSPA) sparnu. Lietuvos gyvūnų globos draugija taip pat šios organizacijos narė. 2001 metais birželį Lietuvos gyvūnų globos draugija tapo Anglijos karališkosios gyvūnų globos draugijos (RSPCA) asocijuota nare.

Lietuvos gyvulių globos draugija buvo įkurta 1873 metais Rietave. Ją įsteigė unigaikštis Mykolas Oginskis. Lietuva tuo metu kentė carinės Rusijos okupaciją. Iš viso tuomet Rusijoje veikė 32 gyvulių globos draugijos, iš kurių viena buvo Rietave. Mecenatų lėšomis Rietave buvo įkurta veterinarijos klinika, kurioje buvo vidaus ligų ir chirurgijos skyriai.

Vėliau draugijai vadovavo knygnešys generolas Jonas Jurgis Bulota. 1937 metais draugiją globojo prezidentas Antanas Smetona, daug naujovių įdiegė Sofija Čiurlionienė, Tadas Ivanauskas.

1874 metais draugija paskelbė konkursą parašyti lietuvišką veikalą apie gyvulių globą ir priežiūrą. Po metų konkursui tokį veikalą pavadinimu „Pasauga kiekvieno gyvo sutvėrimo“ įteikė lietuvių rašytojas, švietėjas Laurynas Ivinskis. Dėl lietuvių kalbos draudimo ir carinės cenzūros veikalas taip ir nebuvo išleistas.

Nepriklausomybės metais draugijos veiklą atgaivino veterinarijos gydytojas profesorius Kazimieras Trainys.

Lietuvos gyvūnų globos draugijos būstinė įsikūrusi Kaune. Jai šiuo metu vadovauja Benas Noreikis, prieš tai pirmininke buvo dr. Albina Anulienė.
Draugijos būstinė Kaune nebūtų įkurta be pagrindinio rėmėjo – Anglijos gyvūnų gerovės organizacijos „Naturewatch Foundation“ ir jos vadovo John Ruane pastangų.

Iš Šiaulių gyvūnų globos istorijos

Šiauliuose Gyvūnų globos draugija buvo įkurta 1929 metų kovo mėn. Ji buvo pavadinta „Gyvuliams globoti draugija“. Ši miesto inteligentų įkurta draugija buvo labai produktyvi, sau ir kitiems kėlė aukštus uždavinius.1931 metais Šiaulių merija išleido pirmą privalomą įsakymą gyvulių globos reikalu. 1934 metais buvo nutarta viešai švęsti Tarptautinę gyvulių globos šventę – spalio 4-ąją. Norėdama geriau susipažinti su gyvūnų globa svetur ir palaikyti ryšius su užsieniu, draugija įstojo į Vienos ir Berlyno gyvulių globos draugijas, bei Ženevos tarptautinio gyvulių globos biuro narius. Šiaulių gyvulių globos draugija aktyviai dalyvavo tvarkant įstatyminę bazę, susijusią su gyvūnu reikalais, o Tarptautinę gyvūnų globos dieną yra šventusi net Šiaulių dramos teatre, dalyvaujant miesto valdžiai ir šviesuomenei.

Tarpukario Šiaulių gyvūnų globos draugija buvo principinga, veikė savarankiškai, o 1936 m. veikla buvo nutraukta dėl konflikto su centrine valdyba.
Tarybiniais metais Lietuvoje gyvūnų globos draugijų nebuvo. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, visuomeniniais pagrindais buvo atkurta Gyvūnų globos draugija. Didelių pastangų dėka 2000 metais Šiaulių gyvūnų globos draugija įkūrė Gyvūnų globos namus. Čia globojami ne tik naminiai (šunys, katės, jūrų kiaulytės, ožkos, arkliai...), bet ir laukiniai gyvūnai (stirnos, bebrai, gandrai, gulbės, antys, bei kiti paukščiai ir žvėreliai).

 
 
   
Prisijungę (207)
,0.0013,0.0005,0.001,0.0011 ( + 0.0039) 0.080.23 (+ 0.15)